in

Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82

Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82
Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82

Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82

Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82 về cách chỉnh sữa hộp điện tử máy may hộp ims với các chương trình điện tử mới nhất  Đối với hoạt động an toàn
重 要 安 全 事 項

Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82
Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82

1.Prior việc sử dụng các sản phẩm này, vui lòng đọc Hướng dẫn sử dụng hướng dẫn. Giữ tay Chỉ thị này và người dùng có thể đọc nó bất cứ lúc nào
khi cần thiết.
使用 本 產品 前, 請先 閱讀 本 說明書; 同時 應 將此 說明書 妥善 保管 以便 能 隨時 查閱 .
2.Before bật sức mạnh, hãy chắc chắn để kiểm tra điện áp điện và giai đoạn đồng ý với tên nơi mà ghi trong hộp điều
khiển.
電源 開啟 前, 請先 確認 電源 的 電壓 與 相 數, 是否 與 控制 箱 銘牌 相符.
3. Đất máy luôn luôn là cần thiết cho hoạt động an toàn và bình thường.
為了 正常 安全 運轉, 須 安裝 地線.
4. Kiểm tra dầu bôi trơn trước khi phẫu thuật.
操作 前, 請先 確認 縫紉機 潤滑油 充足.
5. Kiểm tra xem hướng quay của động cơ là chính xác trước khi phẫu thuật.
操作 前, 請先 確認 馬達 轉動 方向 正確.
6. Vì vậy, để ngăn chặn tai nạn cá nhân trong quá trình hoạt động, hãy cẩn thận không để cho phép đầu và tay của bạn đến gần với bộ phận chuyển động. Cũng không
bao giờ cố gắng để ngăn chặn nó với các lực lượng bên ngoài.
使用 中, 切勿 將 頭, 手 靠近 皮帶輪, 皮帶, 旋 梭, 天 平等 移動 部份; 同時 也不 可以 用 外力, 強制 停止 移動 部份.
7. Đối với các điều kiện sau, tắt điện hoặc ngắt kết nối phích điện ra khỏi ổ cắm.
發生 下列 情況 時, 應 立即 關閉 電源 開關 或者 拔下 電源 插頭:
7.1 Đối với luồng kim hoặc thay thế cuộn.
穿線 和 更換 旋 梭 時.
7.2 Để cắm hoặc rút phích cắm bất kỳ kết nối từ hộp điều khiển.
插拔 控制 箱 上 任何 連接 線 與 接頭.
7.3 Đối với bảo trì và sửa chữa.
保養 與 修理 時.
7.4 Khi máy không phải là ở sử dụng, kiểm tra hoặc điều chỉnh.
翻 抬 針 車頭, 取下 皮帶 時. 檢查 或 調整 車頭 時 或 機器 不用 時
7,5 Khi sét và sấm sét xảy ra.
打雷 閃電 時.

8. Sửa chữa, tu sửa nhà và các công trình điều chỉnh chỉ phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên được đào tạo một cách thích hợp hoặc nhân viên đặc biệt
có tay nghề.
本 產品 的 修理, 改造, 調整; 應由 受過 專門 訓練 的 技術 人員 來 進行.

2 TÔI. Thiết lập Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82

安裝

1. Đối với hộp điều khiển thiết lập Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82
控制 箱 的 安裝:

Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82

Kích thước của hộp điều khiển như trong Hình 1
控制 箱 的 外型 尺寸 如圖 (一) 所示:

2. Làm thế nào để kết nối dây
連接 線 的 接 法:
控制 箱 前 蓋 打開, 電路 板上 備有 下列 接頭 如圖 (二);. 表 (一) 為 接頭 說明; 控制 箱 外部 接頭 如圖 (三), 再 根據 縫 紉 機 的 裝置, 把 連接 線 接到
適當 位置.
Mở nắp trước, bạn sẽ thấy các bảng mạch sau như hình. 2. Table1 là lời giải thích cho các đầu nối. Connectors cho hộp
điều khiển đầu ra bên ngoài vui lòng tham khảo hình 3, sau đó theo máy, kết nối nó với các đầu nối tương ứng.

Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82

Hình 2 ( 圖 二 )

Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82

接頭 

Kết nối 

接頭 說明 

Mô tả kết nối 

CN2  水泥 電阻 接頭 

Đứng đầu nối đạp hoạt động 

CN3  前 蓋 C02 接頭. 

nối C02 bìa 

CN4  立式 踏板 接頭 

Đứng đầu nối đạp hoạt động 

CN5  馬達 編碼 器 接頭 

nối encoder động cơ 

CN6  程式 燒錄 接頭 

Bảng điều chỉnh kết nối bên ngoài 

CN9  車頭 功能 線圈 接頭 

kết nối máy chức năng 

CN11  輸入 信號 接頭 

Cổng kết nối đầu vào 

CN12  + 12V 電源 輸出 接頭 

+ kết nối đầu ra 12V điện 

CN13  速度 基座 接頭 

kết nối đơn vị tốc độ 

CN14  安全 開關 接頭 

kết nối công tắc an toàn 

CN15  布 端 檢出 器 接頭 

kết nối cảm biến cạnh 

Kích thước của hộp điều khiển như trong Hình 1
控制 箱 的 外型 尺寸 如圖 (一) 所示:

Hình 1 ( 圖 一)

3

2. Làm thế nào để kết nối dây
連接 線 的 接 法:
控制 箱 前 蓋 打開, 電路 板上 備有 下列 接頭 如圖 (二);. 表 (一) 為 接頭 說明; 控制 箱 外部 接頭 如圖 (三), 再 根據 縫 紉 機 的 裝置, 把 連接 線 接到
適當 位置.
Mở nắp trước, bạn sẽ thấy các bảng mạch sau như hình. 2. Table1 là lời giải thích cho các đầu nối. Connectors cho hộp
điều khiển đầu ra bên ngoài vui lòng tham khảo hình 3, sau đó theo máy, kết nối nó với các đầu nối tương ứng.

接頭 

Kết nối 

接頭 說明 

Mô tả kết nối 

CN2  水泥 電阻 接頭 

Đứng đầu nối đạp hoạt động 

CN3  前 蓋 C02 接頭. 

nối C02 bìa 

CN4  立式 踏板 接頭 

Đứng đầu nối đạp hoạt động 

CN5  馬達 編碼 器 接頭 

nối encoder động cơ 

CN6  程式 燒錄 接頭 

Bảng điều chỉnh kết nối bên ngoài 

CN9  車頭 功能 線圈 接頭 

kết nối máy chức năng 

CN11  輸入 信號 接頭 

Cổng kết nối đầu vào 

CN12  + 12V 電源 輸出 接頭 

+ kết nối đầu ra 12V điện 

CN13  速度 基座 接頭 

kết nối đơn vị tốc độ 

CN14  安全 開關 接頭 

kết nối công tắc an toàn 

CN15  布 端 檢出 器 接頭 

kết nối cảm biến cạnh 

 

Xem hình. 3                                                                                                Xem hình. 4
如圖 (三) 所示:                                                                                            如圖 (四) 所示:
nối dây đầu vào 1.Power.                                                      1 Power connector dây đầu vào.
1. 電源 輸入 線 接頭.                                                                            1. 電源 輸入 線 接頭.
2. động cơ kết nối đường dây điện.                                       2. động cơ kết nối đường dây điện.
2. 馬達 動力 線 接頭.                                                                         2. 馬達 動力 線 接頭.
đầu nối 3. Bộ mã hóa đầu nối                                                                 3. Bộ mã hóa
3. 馬達 編碼 器 接頭                                                                              3. 馬達 編碼 器 接頭
kết nối đầu ra 4.DC 12V 60mA kết nối đầu ra                                         4. DC 12V 60mA
4. 直流 12V 60mA                                                                           4. 直流 12V 60mA 輸出 接頭
Bảng điều chỉnh nối                                                                 5.External nối 5. ngoài Bảng điều chỉnh
5. 程式 燒錄 接頭                                                                                       5. 程式 燒錄 接頭
kết nối cảm biến                                                                           6. Pedal kết nối cảm biến 6. Pedal
6. 速度 基座 接頭                                                                                        6. 速度 基座 接頭

7. Khâu chức năng máy connector1                                             7. Khâu chức năng máy connector1
7. 車頭 功能 線圈 接頭 1                                                                     7. 車頭 功能 線圈 接頭 1
8. nối công tắc an toàn                                                                  8. Khâu chức năng máy connector2
số 8. 安全 開關 接頭 số                                                                            8. 車頭 功能 線圈 接頭 2
9. Khâu chức năng máy connector2                                                   9.Standing nối đạp hoạt động
9. 車頭 功能 線圈 接頭 2                                                                                9. 立式 踏板 接頭
10.Sewing chức năng máy connector3                                                  10.Sewing chức năng máy connector3
10. 車頭 功能 線圈 接頭 3                                                                        10. 車頭 功能 線圈 接頭 3
11. Khâu chức năng máy connector4
11. 車頭 功能 線圈 接頭 4
12. Khâu chức năng máy connector5
12. 車頭 功能 線圈 接頭 5

II cách điều hành

操作 方法:

1. Đối với các hoạt động thường xuyên 🙁 Ngắt dòng điện bật mà không cần nhấn bất kỳ nút)
一般 操作 🙁 不 按 任何 鍵 下 開機 )

上 / 下 停 設定 鍵
Lên / xuống chìa khóa
循環 顯示 鍵
chính chu kỳ

按鍵 ITEM, SET, UP, DOWN 為 參數 設定 與 功能 對應 鍵

Nhấn ITEM, SET, UP, DOWN để thiết lập các thông
số

7

điều chỉnh đơn vị 2 Tốc độ
速度 基座 調整

Sau khi thay thế các đơn vị tốc độ, điều chỉnh điện áp tiêu chuẩn đơn vị tốc độ theo các thủ tục dưới đây.
更換 速度 基座 之後, 速度 基座 的 中立 位 準 必須 依 下列 步驟 重新 調整.

• Đặt cảm biến bàn đạp cánh tay đòn bẩy bên trong tới vị trí trung lập.
Nới lỏng vít lục giác (A) từ các đơn vị tốc độ. Điều chỉnh cánh tay cảm ứng (B) để LD2 rằng từ main board bật.
• 速度 基座 拉 臂 置於 中立 點. 將 速度 基座 上 螺絲 ( 速度 基座 拉 臂 置於 中立 點. 將 速度 基座 上 螺絲 ( 速度 基座 拉 臂 置於 中立 點. 將 速度 基座 上 螺絲 ( 速度 基座 拉 臂 置於 中立 點. 將 速度 基座 上 螺絲 ( 速度 基座 拉 臂 置於 中立 點. 將 速度 基座 上 螺絲 ( 速度 基座 拉 臂 置於 中立 點. 將 速度 基座 上 螺絲 ( 速度 基座 拉 臂 置於 中立 點. 將 速度 基座 上 螺絲 ( 速度 基座 拉 臂 置於 中立 點. 將 速度 基座 上 螺絲 ( A) 轉 鬆 ; 調整 搖臂 位置 ( ; 調整 搖臂 位置 ( ; 調整 搖臂 位置 ( ; 調整 搖臂 位置 ( ; 調整 搖臂 位置 ( ; 調整 搖臂 位置 ( ; 調整 搖臂 位置 ( ; 調整 搖臂 位置 ( B) 使 主機板 上 使 主機板 上 使 主機板 上 使 主機板 上 使 主機板 上 使 主機板 上 使 主機板 上 使 主機板 上 LD2 點亮.

• Thắt chặt các vít hình lục giác (A).
• 將 螺絲 ( A) 轉 緊.

• Nếu LD2 vẫn tiếp tục, do đó điều chỉnh được hoàn thành, nếu không lặp lại các bước 1 ~ 2.
• LD2 保持 點亮, 則 調整 完成; 否則 請 重覆 步驟. 1 ~ 2.

 

III chỉ số thông báo lỗi

錯誤 訊息 顯示 :

Khi điều kiện bất thường xảy ra, thông báo lỗi sẽ hiển thị như bên dưới hình.
當 發生 不 正常 狀況 時, 顯示 畫面 會將 檢測 出 的 錯誤 訊息 顯示 出來. 如圖 所示:

Lỗi hiển thị thông điệp:
錯誤 訊息 顯示:

Mã lỗi  Mô tả lỗi được phát hiện  Hạng mục cần kiểm tra 
Er-1  thất bại Synchronizer  -nối Synchronizer là lỏng hoặc dòng là bị hỏng. 
Er-2  Động cơ không quay  Máy sở chính hoặc động cơ bị khóa.  

đường dây điện động cơ hay dòng encoder. là bị hỏng, hoặc kết nối là lỏng lẻo. – IPM là thất bại 

Er-3  Mất điện  -Điện áp quá cao hoặc quá thấp.  

-Fuse (F2) được đốt ra. 

Er-4  thất bại tắc an toàn (dây chuyền máy khâu)  Thất bại trong mối liên hệ công tắc an toàn.  

-thất bại tắc an toàn  

-thiết lập sai cho tham số số 35. 

Er-5  Tốc độ suy đơn vị đầu ra  đơn vị tốc độ kết nối là lỏng lẻo  

đơn vị tốc độ bị phá vỡ  

-Kết nối lắp đặt que là không chính xác 

Er-6  lỗi CPU  -nhiễu âm  

(Ex. Máy tần số cao, máy hàn)  

-eeprom hư hỏng 

Er-7  Vật liệu chức năng cảm biến cạnh được thất bại.  -Thông số 42 thiết lập sai  

cảm biến cạnh nguyên liệu không được điều chỉnh đúng cách  

-Kết nối cho cảm biến cạnh vật liệu lỏng  

Vật liệu không giải quyết thỏa đáng thông qua máy 

Er-8  Thiết lập tốc độ trên chiếc xe máy  tốc độ tối đa.  -Tham số giá trị thiết lập số 1 là quá lớn  

đường kính động cơ ròng rọc là quá nhỏ  

Động cơ ròng rọc lỗi thiết lập tỷ lệ 

Er-9  IPM là thất bại.  -IPM quá nóng  

hiện tượng đoản mạch hoặc điện áp thấp của IPM 

Er-10 Solenoid ra là tình trạng quá tải  – kháng Solenoid là quá thấp  

Transistor là thất bại 

số 8     
Er-11  Synchronizer xuống suy tín hiệu  -nối Synchronizer là nới lỏng hoặc dòng là bị hỏng.  

-Thiết lỗi cho tham số No51 & 52 

Er-12 an toàn  công tắc điện thất bại (overlock  

máy móc) 

Thất bại trong mối liên hệ công tắc an toàn.  

-thất bại tắc an toàn  

-thiết lập sai cho tham số số 35. 

Er-13 Mã hóa tín hiệu A hoặc B là thất bại  -Chuỗi các kết nối mã hóa là sai. 

請 依 下 表 進行 確認:

錯誤 顯示  錯誤 內容  確認 項目
Er-1  同步 器 信號 異常  同步 器 接頭 鬆脫, 斷線; 皮帶 沒 

有 傳動 針 車頭.

Er-2  馬達 不 動  針 車頭 鎖死 馬達 

 鎖死 

馬達 接頭 鬆脫 (動力 線 與 編碼 器 線) 

IPM 輸出 異常

Er-3  電源 異常  外部 電壓 太高, 太低 保險絲 

 ( F 2) 燒斷.

Er-4  安全 開關 異常 (鏈 縫 車)  安全 開關 接點 異常, 安全 開關 

 連接 線 鬆脫 參數 NO.35 設定 

 錯誤

Er-5  開機 時 速度 基座 準 位 異常 速度 基座 接頭 鬆脫 連接 桿 安裝 不適當, 速度 基 

座 故障

Er-6  當 機  雜訊 源 干擾. (高週波 , 電焊機) 

EEPROM 故障

Er-7  布 端 檢出 功能 異常  參數 No.42 設定 錯誤 布 端 檢出 器 調整 

 不良 布 端 檢出 器 連接 線 鬆脫, 斷線 待 

 車 物料 擺放 位置 不適當

Er-8  最高 轉速 設定 超過 馬達 的 最 快速 度  參數 NO.1 設定 值 太大 馬達 皮帶 

輪 尺寸 太小 馬達 皮帶輪 比 設定 

 錯誤

Er-9  功率 晶體 模組 故障  功率 晶體 模組 過熱 功率 晶體 模組 輸出 短 

路 供應 功率 晶體 模組 的 電壓 太低

Er-10  週邊 輸出 過 載  線圈 阻抗 太低 控制 週邊 輸出 的 電 晶體 

 故障

Er-11  同步 器 下 停 信號 異常  同步 器 接頭 鬆脫, 斷線; 皮帶 沒有 傳 

動 針 車頭. 參數 No51 & 52 設定 錯誤

Er-12  安全 開關 異常 (拷 克 車)  安全 開關 接點 異常, 安全 開關 

 連接 線 鬆脫 參數 NO.35 設定 

 錯誤

ER-13  馬達 編碼 器 AB 相信 號 異 常  檢查 編碼 器 AB 相 線 序

iv thiết cách
thiết lập 1.Parameter: 設定 方式
參數 設定 方式:

2.Motor đo lường tỷ lệ ròng rọc:

馬達 皮帶輪 比量 測:

3.Select loại máy:
選擇 針 車頭 選項:

cảm biến 4.Pedal điểm trung lập chế độ cài đặt
速度 基座 中立 點 設定 模式:

Không  

項目

Mục  

內容

Phạm vi  

範圍

Các chú thích  

備註

tốc độ tối đa máy may 

針 車 最高 速度

200spm ~ 8000spm  50 rpm / bước 
May tốc độ máy trung bình  

針 車 中 速

200spm ~ 8000spm  50spm / bước 
May Tốc độ định vị máy  

針 車 定位 速度

100spm ~ 250spm  1spm / bước 
May tốc độ máy tỉa  

針 車 切線 速度

100spm ~ 250spm  1spm / bước 
không thiết lập 未 使用
tốc độ khởi động mềm  

慢速 啟動 速度

250spm ~ 2000 spm  10spm / bước 
khâu khởi động mềm  

慢速 啟動 針 數

0 ~ 19 mũi khâu 
số 8  tốc độ may Condensed / End tự động trở lại tốc  độ tack  

密 縫 速度 / 結束 自動 倒 縫 速度

500 ~ 2500spm  10spm / bước 
End ngưng tụ số mũi khâu  

結束 密 縫針 數

0 ~ 99 mũi khâu
10  số mũi khâu rằng giữa khâu đặc và cắt  tỉa  

密 縫 結束 後 切線 執行 前 車 縫針 數

0 ~ 1 9 mũi khâu
11  không thiết lập 未 使用
12  chế độ điều khiển nâng chân 

壓 腳 控制 模式

PFL: Pedal điều khiển nâng chân.  

踏板 控制 壓 腳 

TAFL: auto chân thang máy sau khi cắt tỉa  

切 完 線 後 自動 抬 壓 腳 

AFL: Auto chân nâng sau khi định vị  

馬達 定位 停 自動 壓 腳 

TFL: Pedal điều khiển nâng chân sau khi cắt tỉa  

切 完 線 後才 可以 踏板 控制 抬 壓 腳 

SFL: Auto chân lên cao (Vật liệu cảm biến cạnh như kiểm soát đầu ra)  

自動 壓 腳 (布 端 檢出 器 控制 輸出) 

AFL2: Auto chân nâng sau khi cắt tỉa. (Đó là hiệu quả ngay cả đạp xe về phía trước) 

切 完 線 後 自動 抬 壓 腳 (踏板 保持 前 踩 狀態 

 時 仍 有效)

13  Trì hoãn thời gian sau khi chân nâng lên là xuống  壓 腳 放下 後 延遲 時間 100 ~ 2500 Cô  10 ms / bước 
14  Xác nhận thời gian cho nâng mức diễn xuất chân  壓 腳 動作 準 位 確認 時間 10 ~ 1000 ms  10 ms / bước 
15 ~ 16  không thiết lập 未 使用
17  chế độ cắt tỉa Chủ đề 

切線 模式

OFF: Không có chủ đề cắt tỉa  

無 切線 

KHÓA: lockstitch tỉa chủ đề  

平 車 切線 

UT: kim lên cắt tỉa  

上 停 切線 (上 切刀 )

17  chế độ cắt tỉa Chủ đề 

切線 模式

AIR: Needle lên cắt tỉa (trang bị quạt thổi)  

上 停 切線 (吹氣 式

UT2: Needle xuống cắt tỉa (cắt tỉa  

& Lau nhau)  

上 停 切線 (切線 與 撥 線 一起 動作)

10 ms / bước
18  Người Gởi cắt tỉa thời gian trì hoãn  

切線 延遲 時間

0 ~ 200 ms 
19  Người Gởi cắt tỉa thời gian hoạt động  

切線 動作 時間 

0 ~ 1000 ms  10 ms / bước
20  Chủ đề lau thời gian trì hoãn  

撥 線 延遲 時間

0 ~ 300 ms  10 ms / bước
21  Chủ đề lau thời gian hoạt động  

撥 線 動作 時間

0 ~ 2500 ms  10 ms / bước
22  Foot thời gian nâng trì hoãn  

壓 腳 延遲 時間

0 ~ 2500 ms  10 ms / bước 
23  kiểm soát đầu ra lau Chủ đề  

撥 線 輸出 控制

0: Không có chủ đề đầu ra lau  

不 輸出 撥 線 

1: Đầu ra chủ đề lau  

輸出 撥 線 

2: Output chủ đề lau khi chân  

nâng hoạt động  

輸出 撥 線, 切 完 線 後 與 壓 腳 同 動

24  Động cơ xoay chiều  

馬達 轉向

CCW: Ngược 逆時針 

CW: chiều kim đồng hồ 順時針

25  chế độ vị trí kim  

定位 器 型式

OFF: tín hiệu động cơ Z 馬達 Z 信號 ON: Đối với đồng bộ bên ngoài 外掛 式 同步 器
26 ~ 27  không thiết lập 未 使用
28  Các đường cong dốc đột quỵ đạp vs tốc độ  quay động cơ  

踏板 行程 對應 馬達 速度 曲線

0 ~ 4  

giá trị lớn hơn có nghĩa là độ dốc nhỏ hơn  

數值 越大 曲線 斜率 越小

29  độ dốc tăng tốc 

加速 曲線

1 ~ số 8  

giá trị lớn hơn có nghĩa là chậm tăng tốc 

數值 越大 加速 越 慢

30  Việc điều chỉnh đột quỵ bàn đạp cho động cơ khởi động  quay 

馬達 開始 轉動 的 踏板 行程 調整

50 ~ 90  

(Pedal trung tính = 40, LD1 ánh sáng)  

( 中立 點 參考 值 = 40, LD1 點亮 )

31  đột quỵ bàn đạp điều chỉnh cho động cơ khởi động tăng  tốc 

馬達 開始 加速 的 踏板 行程 調整

70 ~ 110
32  đột quỵ bàn đạp điều chỉnh cho chân Lifter bắt đầu hành  động  

壓 腳 開始 動作 的 踏板 行程 調整

10 ~ 35
33  đột quỵ bàn đạp điều chỉnh cho chủ đề bắt đầu cắt tỉa 切線 開始 動作 的 踏板 行程 調整 3 ~ 30
34  loại ban Thường vụ lựa chọn hoạt động đạp 

立式 作業 選擇

OFF: đơn vị tốc độ đạp bình thường  

速度 基座 正常 操作 

PK70: Đối với hoạt động JUKI đứng  

loại PK70  

配合 JUKI 立式 作業 PK70  

PKSW: Đứng hoạt động đạp, các  

tốc độ cố định (tốc độ thấp và tốc độ cao)  

立式 作業, 速度 固定 (低速 & 高速) 

PK71: Đối với hoạt động YHH đứng  

loại PK71  

配合 永輝 興 立式 作業 PK71

35  An toàn chuyển đổi loại  

安全 開關 型式

NO: công tắc mở bình thường 常 開 接點 

NC: Bình thường chuyển đổi gần 常 閉 接點

36  Trong chế độ kiểm tra ô tô, xe chạy điều chỉnh thời  gian 

自動 測試 模式 下, 馬達 運轉 時間 調整

100 ~ 20000 ms  100 ms / bước 
37  Trong chế độ kiểm tra ô tô, xe dừng điều chỉnh thời  gian 

自動 測試 模式 下, 馬達 停止 時間 調整

100 ~ 20000 ms  100 ms / bước
38  Trở lại tacking chức năng chuyển đổi 

回 針 按鍵 功能

BTSW: Kiểm soát điện từ trở lại tacking  

控制 回 針 線圈 

NDUP: Kiểm soát lại tacking điện từ khi động cơ chạy, và như kim lên công tắc khi động cơ dừng  

運轉 中 控制 回 針, 靜止 時 提 針 至上 停 

DSIN: Kiểm soát lại tacking điện từ khi động cơ chạy, không liên tục  nhích trong ñoäng cô ngöøng  

運轉 中 控制 回 針 線圈, 靜止 時 不 連續 補 

 針 

CNIN: Kiểm soát lại tacking điện từ khi động cơ chạy, liên tục nhích trong ñoäng cô ngöøng  

運轉 中 控制 回 針 線圈, 靜止 時 連續 補 針 

RFSS: Đảo ngược chức năng thức ăn chăn nuôi có hiệu quả khâu cả trong quá  trình may và dừng  

途中 倒 縫 (車縫 中 & 停止 時 均 有效

UPBT: Kiểm soát lại tacking điện từ duy nhất ở vị trí lên  控制 回 針 線圈 只 在 上 停 點 有效 

SHOT: Kiểm soát lại tacking solenoid, 74 quyết định độ rộng xung  đầu ra.  

控制 回 針 輸出 脈 波 寬 由 số 74  

決定 

FLIP: Kiểm soát lại tacking solenoid, theo loại sản  

lượng flip-flop  

以 dep Lê 方式 控制 回 針 線圈

39  số mũi khâu trong thức ăn chăn nuôi ngược khâu 

途中 倒 縫針 數

0 ~ 19 mũi khâu
40  Cắt chức năng trong khâu thức ăn ngược 途中 倒 縫 切線 功能 OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

41  Thực hiện chủ đề tự động cắt tỉa sau khi quá  trình may số cuối cố định khâu 

定 寸 縫 工程 結束 後, 自動 切線 功能

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

42  chức năng cảm biến cạnh Material 

布 端 檢出 器 功能

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

43  số liệu khâu cảm biến cạnh 

布 端 檢出 器 針 數

0 ~ 99 mũi khâu 針
44  Sử dụng cảm biến cạnh tài liệu để xử lý chức  năng cắt tỉa 

利用 布 端 檢出 器 進行 切線 功能

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

45  Auto kim lên vị trí khi bật nguồn 

開機 自動 上 停

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

46  Backtack chuyển bảo vệ thời gian  

回 針 按鍵 保護 時間

0 ~ 30 giây
47  Để khóa bàn đạp chức năng chuyển tiếp trước khi  quá trình kết thúc cắt tỉa 

切線 完成 前 踏板 前 踩 互鎖 功能

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

48  máy may đảo ngược chức năng cách mạng  sau chủ đề cắt tỉa  

xử lý 

切線 完成 後 車頭 反轉 功能

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

49  máy may đảo ngược cách mạng góc sau khi  chủ đề Cắt xén chế biến 

切線 完成 後 車頭 反轉 角度

0 ~ 250∘  1∘ / bước 
50  Thời gian trì hoãn sau khi đã hoàn thành đề cắt tỉa nhưng trước khi máy may cách mạng đảo ngược. 

切線 完成 後 車頭 反轉 前 延遲 時間

0 ~ 250 0 ms  10 ms / bước
51  ảo kim xuống chức năng định vị 虛擬 下 停 功能 OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

52  Các góc giữa kim ảo xuống điểm định vị và  kim lên tín hiệu 

虛擬 下 停 點, 由 上 停 信號 開始 點 起算

0 ~ 250∘  1∘ / bước
53  Chức năng định vị kim may bắt đầu  起 縫 定 針 功能 OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

54  Các góc độ định vị kim may bắt đầu 起 縫 定 針 角度 0 ~ 250∘  1∘ / bước
55  Góc bắt đầu của cắt tỉa hành động (đếm từ  vị trí kim xuống và chỉ có hiệu quả trong chế  độ cắt tỉa LU)  

切線 動作 開始 角度 (下 ​停 開始 起算, 只 在 LU 切線 模式 有效)

0 ~ 250∘  1∘ / bước
56  Các góc độ liên tục của hành động cắt tỉa  

(Đếm từ vị trí kim xuống và chỉ có hiệu quả  trong chế độ cắt tỉa LU) 

切線 動作 持續 角度 (只 在 LU 切線 模式 有效)

0 ~ 250∘  1∘ / bước
57  Việc phát hành căng thẳng bắt đầu hành động góc (đếm từ vị trí kim xuống và chỉ có hiệu quả trong chế độ cắt tỉa LU) 

紗 拉 組 開始 動作 角度 (下 ​停 開始 起算, 只 在 LU 切線 模式 有效)

0 ~ 250∘ 

 

 

1∘ / bước
58  Các góc độ diễn xuất liên tục căng thẳng phát hành  (chỉ có hiệu quả trong chế độ cắt tỉa LU) 

紗 拉 組 動作 持續 角度 (只 在 LU 切線 模 式 有效)

0 ~ 250∘  1∘ / bước
59  Thời gian căng thẳng phát hành diễn xuất liên  tục (đếm từ kim lên vị trí và chỉ có hiệu quả  trong chế độ cắt tỉa LU)  

紗 拉 組 動作 持續 時間 (上 停 信號 開始 動作 起算 , 只 在 LU 切線 模式 有效)

0 ~ 1250 ms  5 ms / bước 
60 ~ 64  không thiết lập 未 使用
65  Lựa chọn cho cảm biến cạnh 1  

布 端 檢出 器 1 型式 選擇

OFF: ánh sáng vào loại  

ON: tối của loại

66  cảm biến cạnh 1 điều khiển nâng chân  

布 端 檢出 器 1 控制 壓 腳 動作

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

67 ~ 68  không thiết lập 未 使用
69  Option OUT_C ​hoạt động số mũi khâu sau khi  cảm biến cạnh tài liệu trên (B747 & MO & MO3  có hiệu quả) 

布 端 檢出 器 開始 動作 Lựa chọn OUT_C ​動作 針 數 ( B747 & MO & MO3 車頭 有 效)

0 ~ 99 mũi khâu 
70  Option OUT_C ​trì hoãn số mũi khâu sau khi  cạnh tài liệu cảm biến tắt (B747 & MO & MO3 có hiệu quả) 

布 端 檢出 器 結束 動作 Lựa chọn OUT_C ​延遲 針 數 ( B747 & MO & MO3 車頭 有 效)

0 ~ 99 mũi khâu 

 

71  Các hành vi khâu số sau Option OUT_C ​trì  hoãn khâu số & cạnh chất liệu cảm biến tắt  B747 & MO & MO3 có hiệu quả) 

布 端 檢出 器 結束 動作 Lựa chọn OUT_C ​延遲 後 動作 針 數 ( B747 & MO & MO3 車 頭 有效)

0 ~ 99 mũi khâu 
72  Option OUT_A hoạt động số mũi khâu sau khi  cảm biến cạnh tài liệu trên  

布 端 檢出 器 開始 動作 Lựa chọn OUT_A 延遲 針 數

0 ~ 99 mũi khâu 
73  Option OUT_A trì hoãn số mũi khâu sau khi  cảm biến cạnh nguyên tắt  

布 端 檢出 器 結束 動作 Lựa chọn OUT_A 延遲 針 數

0 ~ 99 mũi khâu 
74  Option OUT_A hoạt động thời gian 

Lựa chọn OUT_A 動作 時間

0 ~ 250 ms
75  Option OUT_D hoạt động số mũi khâu sau khi  cảm biến cạnh tài liệu trên (MO & MO3 có hiệu quả) 

布 端 檢出 器 開始 動作 Lựa chọn OUT_D 動作 針 數 ( MO & MO3 車頭 有效)

0 ~ 99 mũi khâu 

 

76  Option OUT_D trì hoãn số mũi khâu sau khi  cạnh tài liệu cảm biến tắt (MO & MO3 có hiệu quả) 

布 端 檢出 器 結束 動作 Lựa chọn OUT_D 動作 針 數 ( MO & MO3 車頭 有效)

0 ~ 99 mũi khâu 

 

77  Option OUT_C ​hoạt động số mũi khâu sau khi  cảm biến cạnh tài liệu trên (ATCs & P664 có  hiệu quả) 

布 端 檢出 器 開始 動作 Lựa chọn OUT_C ​延遲 動作 針 數 ( ATCs & P664 車頭 有效

0 ~ 99 mũi khâu 
78  Option OUT_C ​trì hoãn số mũi khâu sau khi  cạnh tài liệu cảm biến tắt (ATCs & P664 có  hiệu quả)  

布 端 檢出 器 結束 動作 Lựa chọn OUT_C ​持續 動作 針 數 ( ATCs & P664 車頭 有效

0 ~ 99 mũi khâu 
79  Sự lựa chọn chức năng Tùy chọn OUT_C ​(B747 &  MO & MO3 có hiệu quả)  

Lựa chọn OUT_C ​功能 選擇 

(B747 & MO & MO3 車頭 有效)

0: Không có đầu ra  

無 輸出 

1: Phụ thuộc vào sản lượng số các mũi khâu thiết lập  

根據 所 設定 針 數 輸出 

2: Phụ thuộc vào sản lượng số các mũi khâu thiết lập khi  hành vi chân nâng  

根據 所 設定 針 數 輸出 & 舉 壓 腳 動作 時 輸出 

3: Không có đầu ra khi động cơ dừng  

馬達 停止 時 無 輸出

80  Sự lựa chọn chức năng Tùy chọn OUT_A  Lựa chọn OUT_A 功能 選擇 0: Không có đầu ra  

無 輸出 

1: Phụ thuộc vào sản lượng số các mũi khâu thiết lập (Pedal tốc độ điều khiển) 

根據 所 設定 針 數 輸出 (踏板 控制 速度 ) 

2 : Phụ thuộc vào các thiết lập khâu đầu ra số (bắt đầu cảm biến cạnh  nguyên liệu và kết thúc của hành động khi động cơ ở tốc độ trung bình)  

根據 所 設定 針 數 輸出 (布 端 檢出 器 開始 & 結束 動 作 時 馬達 為 中 速) 

3: Phụ thuộc vào sản lượng số các mũi khâu thiết lập (kết thúc của động cơ cảm biến  cạnh nguyên liệu ở tốc độ trung bình )  

根據 所 設定 針 數 輸出 (布 端 檢出 氣 結束 動作 時 馬 達 為 中 速)

81  Sự lựa chọn chức năng Tùy chọn OUT_D Lựa chọn OUT_D 功能 選擇 0: Không có đầu ra  

無 輸出 

1: Phụ thuộc vào sản lượng số các mũi khâu thiết lập (Pedal  tốc độ điều khiển)  

根據 所 設定 針 數 輸出 (踏板 控制 速度 ) 

2: Phụ thuộc vào sản lượng số các mũi khâu thiết lập  (Sensor cạnh nguyên liệu kết thúc & trong tốc độ trung bình động cơ)  

根據 所 設定 針 數 輸出 ( 布 端 檢出 器 結束 動作 時 馬達 為 中 速 ) 

3: Auto may khâu thiết lập  

mà không cần đạp báo chí  

踏板 不需要 前 踩 也 可以 自動 執行 所 設定 的 針 數

82  Sự lựa chọn chức năng Tùy chọn OUT_C ​(ATCs &  P664 có hiệu quả) 

OUT_C ​功能 選擇 

(ATCs & P664 車頭 有效

0: Không có đầu ra  

無 輸出 

1: Phụ thuộc vào sản lượng số các mũi khâu thiết lập  

根據 所 設定 針 數 輸出 

2: Phụ thuộc vào sản lượng số các mũi khâu thiết lập khi  hành vi chân nâng  

根據 所 設定 針 數 輸出 & 舉 壓 腳 動作 時 輸出 

3: Phụ thuộc vào khâu thiết lập  

đầu ra số (tiếp tục đóng vai trò thậm chí dừng động  

cơ)  

根據 所 設定 針 數 輸出 (馬達 停止 時 仍 保持 

 動作)

83  Sự lựa chọn kiểm soát điện từ chu kỳ đầu ra của cảm biến cạnh nguyên liệu 

布 端 檢出 器 控制 線圈 輸出 週期 結束 選擇

0: Lựa chọn OUT_C  

1: Lựa chọn OUT_A 

2: Lựa chọn OUT_D 3:  

Không

84  Ưu tiên giữa cảm biến cạnh tài liệu trên &  nhấn bàn đạp phía trước 

布 端 檢出 器 開始 動作 與 踏板 前 踩 優 先 權 選擇

0: Cảm biến cạnh vật chất phải được hành động trước khi nhấn bàn đạp 

布 端 檢出 器 須 在 踏板 前 踩 之前 動作  

1: điều kiện Pedal là ngay lập tức có hiệu lực khi cảm biến cạnh tài liệu trên 

布 端 檢出 器 開始 動作 時 踏板 的 狀 態 立刻 有 

效 

2: Nhấn bàn đạp là trước.  

踏板 前 踩 優先

85  Hủy sợi cắt tỉa chức năng lựa chọn khi bàn  đạp được gót. 

取消 踏板 後 踩 切線 功能 選擇

OFF: Với các chủ đề chức năng cắt tỉa khi bàn đạp là  gót  

有 踏板 後 踩 切線 功能 

ON: Hủy sợi chức năng cắt tỉa khi bàn đạp là  

gót. Và cũng giống chức năng chân nâng có hiệu quả. 

取消 踏板 後 踩 切線 功能 只做 舉 壓 腳 動作

Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82

86  lựa chọn chức năng đặc biệt 

特殊 功能 選擇

0: Không có chức năng đặc biệt  

沒有 特殊 功能  

4: chức năng LU1521  

LU1521 功能 

6: SAS1 chức năng  

SAS1 功能 

7: Chức năng BASF  

BAF 功能 

10: cảm biến tiên tiến với chức năng tái chu kỳ  

布 端 檢出 器 有 再次 循環 功能 

11: auto may khi sử dụng PKSW  

PKSW 控制 自動 車缝 功能

87  Không có chế độ hoạt động đồng bộ 

沒有 同步 器 操作 模式

OFF: không hiệu quả. 無 功能 

ON: hiệu quả 有 此 功能 (不會 顯示 ER-1)

88  Chênh lệch tốc độ thực hiện định vị kim  執行 定位 的 速度 臨界 值 80 ~ 160  1 / bước
89  Giảm tốc lựa chọn độ dốc tốc độ  

減速 曲線 選擇

1 ~ 8  

(Giá trị lớn hơn có nghĩa là thời gian dài giảm tốc.)  設定 值 越大, 減速 時間 越 長

90  Động cơ chức năng phanh tĩnh  

馬達 靜止 煞車 功能

0 ~ 20 0: Không có chức năng  

như vậy  

無 功能 

1 ~ 20: (Giá trị lớn hơn có nghĩa là lực phanh mạnh hơn.)  1 ~ 20: 有 此 功能, 設定 值 越大 煞車 力量 越大

91  Động cơ kiểm soát tín hiệu xoay 

馬達 轉動 信號 控制

OFF: Không có đầu ra  

不 輸出 

TL1: TL đầu ra điện từ khi động cơ quay.  

馬達 轉動 時 由 TL 線圈 輸出 

TL2: TL đầu ra điện từ khi động cơ quay & chân  

hành vi nâng.  

馬達 轉動 時 和 舉 壓 腳 動作 時 由 TL  

線圈 輸出

92  Chuyển tiếp đầu ra tín hiệu quay motor 馬達 轉動 信號 提早 輸出 時間 0 ~ 1250 ms  5 ms / bước
93  Đảo ngược chức năng cách mạng khi máy bắt đầu khâu. 

起 縫 反轉 功能

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

94  Đảo ngược góc khi máy bắt đầu khâu. 起 縫 反轉 角度 0 ~ 250∘  1∘ / bước
95  Kiểm tra kiểm soát tốc độ chức năng tình trạng đơn  vị khi bật nguồn. 

開機 時 檢查 速度 基座 狀態 功能

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

96  tín hiệu báo động chức năng đầu ra. 

發生 báo thức 時 有 訊號 輸出 功能

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

97 ~ 101  không thiết lập 未 使用
102  cảm biến cạnh nguyên liệu bắt đầu diễn xuất,  Lựa chọn OUT_B trì hoãn diễn xuất khâu số  

布 端 檢出 器 開始 動作 Lựa chọn OUT_B  延遲 動作 針 數

0 ~ 99 mũi khâu
103  cảm biến cạnh Vật liệu kết thúc hoạt động,  

Lựa chọn OUT_B tục đóng vai trò mũi  khâu số  

布 端 檢出 器 結束 動作 Lựa chọn OUT_B 持續 動作 針 數

0 ~ 99 mũi khâu

Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82

104  Tùy chọn lựa chọn chức năng OUT_B 

Lựa chọn OUT_B 功能 選擇

OFF: Không có đầu ra  

無 輸出 

ON: Phụ thuộc vào thiết lập khâu  

đầu ra số  

根據 所 設定 針 數 輸出

105  Foot nâng bảo vệ thời gian 

押 腳 保護 時間

0 ~ 60 giây  1 giây / bậc thang
106 ~ 107  không thiết lập 未 使用
108 Motor  phanh lực lượng khi nào  

định vị 

馬達 定位 時 煞車 力

0 ~ 5 
109  Chức năng định vị Needle nhanh  

快速 定位 停

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

110  định vị ô tô dừng lại lực lượng  

馬達 定位 時 煞車 力 (速度 參數)

0 ~ 5
111  ER-2 lần kiểm tra 

ER-2 檢查 時間

0 ~ 5 giây 秒
112  ATC thiết lập chức năng tự động  

(Chỉ có hiệu lực trong máy ATC) 

ATC 自動 機能 設定 (只 在 ATC 車頭 選 項 中 有效)

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

113  cảm biến cạnh nguyên liệu bắt đầu diễn xuất,  OUT_B chậm trễ tùy chọn hành động số mũi khâu  

布 端 檢出 器 開始 動作 Lựa chọn OUT_B 延遲 動作 針 數

0 ~ 99 mũi khâu
114  cảm biến cạnh Vật liệu kết thúc hoạt động,  

Lựa chọn OUT_B tục đóng vai trò số  mũi khâu  

布 端 檢出 器 結束 動作 Lựa chọn OUT_B 持續 動作 針 數

0 ~ 99 mũi khâu 
115  Tùy chọn lựa chọn chức năng OUT_B 

Lựa chọn OUT_B 功能 選擇

OFF: Không có đầu ra  

無 輸出 

ON: Phụ thuộc vào thiết lập đầu ra số mũi khâu  

根據 所 設定 針 數 輸出

116  Kiểm soát Lựa chọn OUT_B điện từ  chức năng đầu ra bằng cách lựa chọn IN_C 

利用 Lựa chọn IN_C 控制 Lựa chọn OUT_B  線圈 輸出 功能

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

117  Bắt đầu số mũi khâu khâu đặc  

開始 密 縫針 數

0 ~ 99 mũi khâu 
118  không thiết lập 未 使用
119  ER-3 thời gian kiểm tra 

ER-3 檢查 時間

0 ~ 20 
120  Hiện Breaking  

煞車 臨界 值

130 ~ 250
121  thời gian hành động vi phạm nhẹ  

微小 煞車 動作 時間

10 ~ 50ms 
122  tốc độ bẻ nhẹ  

微小 煞車 動作 臨界 速度

200 ~ 1700rpm 
123  Hiện hút trước  

前 吸 風 時間

0 ~ 5000ms 
124  Hiện hút Interval  

間接 吸 風 時間

0 ~ 5000ms 
125  Hiện hút phía sau  

後 吸 風 時間

0 ~ 5000ms 

Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82

126  chế độ hút  

吸 風 模式

OFF: điều khiển bằng mũi khâu  

針 數 控制 

ON: Kiểm soát theo thời gian  

時間 控制

127  không thiết lập 未 使用 
128  Lựa chọn cho chức năng đặc biệt  

特殊 功能 選擇

OFF: không hiệu quả  

無 功能 

1: Nếu switch footlifter đã được kích hoạt một lần, nó sẽ tự động  thay đổi cho chế độ TFL nó được tắt 

只要 壓 腳 開關 動作 過 一次, 就 強制 將 壓 腳 控制 模式 改為 TFL, 直到 關機 

thời gian trễ cho tùy chọn OUT_C ​để OFF chức năng: 2  

Lựa chọn OUT_C 延遲 TẮT 功能 

3: Sau khi cảm biến cạnh kết thúc, mũi khâu có thể chia trong bốn  phần  

布 端 結束 後 的 針 數 可 分為 4 段 

4: startback cuối thay đổi cài đặt  

前 倒 縫 最後 一趟 修正 模式 

5: Dino chức năng đặc biệt  

DINO 特殊 顯示 功能 

6: Sau khi chủ đề hút, cảm biến cạnh vật chất là ON  (Chỉ dành cho mô hình MO3)  

吸 線 裝置 動作 完成 後, 布 端 檢出 器 自動 有效 (只 在 

MO3 機型 有效)

129  Chức năng điều khiển khác biệt  

微分 控制 功能

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

130  Lên điều chỉnh vị trí  

上 停 點 位置 調整

0 ~ 250 •  1 • / bậc thang
131  số Stitch cho chức năng one-shot  

MỘT CHÂU 針 數

0 ~ 250
132 ~ 133  không thiết lập 未 使用
134  Dừng vị trí khi cảm biến cạnh động nguồn nguyên  liệu  

布 端 檢出 器 動作 時, 馬達 停止 位置

OFF: Tùy vào bảng điều khiển đơn giản  

cài đặt  

由 簡易 面板 上下 停 決定 

UP: Lên vị trí  

上 停 點  

XUỐNG: Vị trí Xuống  

下 停 點

135 ~ 136  không thiết lập 未 使用
137  Trì hoãn thời gian giữa UTL và ngưng tụ  khâu  

UTL 動作 輸出 後 到 執行 密 縫 前 延遲 時間 

0 ~ 200 ms  10 ms / bước 
138  Lựa chọn OUT_A trì hoãn khâu diễn xuất  

(Chỉ có hiệu quả trong máy PT2)  

布 端 檢出 器 開始 動作 Lựa chọn OUT_A 延遲 動作 針 數 (只 在 PT2 機型 有效) 

0 ~ 99 mũi khâu 
139  khâu diễn xuất lựa chọn OUT_A  

(Chỉ có hiệu quả trong máy PT2)  

布 端 檢出 器 動作 Lựa chọn OUT_A 持續 動作 針 數  (只 在 PT2 機型 有效)

0 ~ 99 mũi khâu 
140  Động cơ chức năng bảo vệ  

馬達 運轉 時間 保護 功能

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

141  lần kiêm cho chức năng vận động bảo vệ  馬達 發生 保護 功能 時間  100 ~ 5000 giờ  50 giờ / bước 
142  tình trạng phát hiện tài liệu cạnh sensor1  

布 端 檢出 器 1 檢出 判斷 基準 

OFF: Thời gian  

時間  

ON: Stitches  

針 數 

Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82

143  Chất liệu cạnh sensor1 phát hiện khâu  布 端 檢出 器 1 檢出 針 數 0-20 mũi khâu 
144  Trong chế độ kiểm tra ô tô, xe chạy điều chỉnh  mức 

自動 測試 模式 下, 馬達 運轉 速度 準 位 調整

60 ~ 250  10 / bước 
145  Trong chế độ kiểm tra ô tô, xe dừng lựa chọn chế độ 自動 測試 模式 下, 馬達 停止 模式 選擇 TRIM: cắt tỉa hoạt động  

切線 動作  

Flon: chân nâng hoạt động  

舉 押 腳 動作  

STOP: động cơ dừng  

馬達 停止 

146  tình trạng phát hiện tài liệu cạnh sensor2  布 端 檢出 器 2 檢出 判斷 基準 OFF: Thời gian  

時間  

ON: Stitches  

針 數 

147  Chất liệu cạnh sensor2 phát hiện khâu  布 端 檢出 器 2 檢出 針 數 0-20 mũi khâu 
148  kim nhanh mức độ kiểm tra định vị  

快速 定位 停 檢查 準 位

500 ~ 1000 spm  50 / bước 
149  Lựa chọn cho cảm biến cạnh vật liệu 2  

布 端 檢出 器 2 型式 選擇

OFF: ánh sáng vào loại  

ON: tối trên loại

150  Động cơ chức năng dừng tự động  

馬達 自動 停止 功能

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

Thời gian chất chứa rõ ràng sau khi điện tắt 

電源 關機 後 累積 時間 就 被 清除 

151  Times cho dừng tự động động cơ  

馬達 執行 自動 停止 時間

0 ~ 100 giờ  1 giờ / bước 
152  Tốc độ điều chỉnh loop  

速度 迴路 增益 調整

0 ~ 12 
153  kim lên chức năng định vị ảo 

虛擬 上 停 功能

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能 

154  tốc độ may cố định lựa chọn đường cong giảm  定 寸 缝 減速 曲線 選擇 0 ~ 4 
155  Phạm vi an toàn của vị trí UP  

上 停 定位 的 安全 範圍

0 ~ 100 
156-158  không thiết lập 未 使用
159  giai đoạn thứ hai mà không có cảm biến cạnh của vật liệu.  các mũi khâu 

第二段 布 端 檢出 器 針 數

0 ~ 250 mũi khâu 
160  giai đoạn thứ ba mà không có cảm biến cạnh của vật liệu.  các mũi khâu 

第三段 布 端 檢出 器 針 數

0 ~ 250 mũi khâu 
161  Giai đoạn cuối cùng mà không có cảm biến cạnh của vật  liệu. các mũi khâu 

第四段 布 端 檢出 器 針 數

0 ~ 250 mũi khâu 
162  Thực hiện nâng tự động chân sau quá trình may số cuối cố định khâu 

固定 針 數 縫製 工程 結束 後, 自 動 壓 腳  功能

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

163  chức năng cắt tỉa nhanh  

快速 切刀 功能

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能 

164  không thiết lập 未 使用
165  Trì hoãn OFF thời gian cho tùy chọn OUT_C  

Lựa chọn OUT_C ​延遲 OFF 時間 

0 ~ 9000 ms

Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82

166  Kiểm soát tốc độ cho số cảm biến cạnh nguyên  liệu khâu (chỉ có hiệu quả trong việc SA F, YU2F, YU3F 

máy móc)  

控制 布 端 檢出 器 針 數 執行 時 的 速度 

( 只 在 SA F, YU2F, YU3F 機型 有效)

0 : kiểm soát tốc độ đạp  

踏板 控制 速度 

1 : Tốc độ trung bình  

固定 中 速  

2: Auto may mà không đạp báo chí  

自動 縫製 不需 踏板 前 踩

167  Góc cho việc định vị nhanh chóng  

快速 定位 停 提前 減速 角度

0 ~ 200 •
168  Số mũi khâu khoảng cho hút giữa  

中途 吸 風 間 格 針 數

0 ~ 250 mũi khâu
169  Số mũi khâu ở tốc độ trung bình  

中途 吸 風 動作 針 數

0 ~ 250 mũi khâu
170  Trước khi footlifter được kích hoạt, động cơ sẽ xoay đến vị trí trên  

舉 壓 腳 動作 前 馬達 先 轉到 上 停 位置

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

171  Khi công tắc cho dao cắt thủ công là  kích hoạt, thời gian cần cho chủ đề hút  

手動 斬 刀 開關 動作 時 吸 線 裝置 動作 時間

0 ~ 9900 ms  100 ms / bước 
172  chức năng quạt bằng tay  

手動 吹風 功能

OFF: không hiệu quả 無 功能 

ON: Hiệu quả 有 此 功能

173  B khởi đầu thấp hơn góc hoạt động  

吹風 開始 角度

0 ~ 250 •
174  Blower dừng hoạt động góc  

吹風 結束 角度

100 ~ 250 •
175  Blower bắt đầu hoạt động góc  

吹風 動作 針 數

0 ~ 19 mũi khâu
176  Căng thẳng phát hành thời gian trễ khi quạt  activ e  

吹風 動作 時 紗 拉 組 延遲 時間

0 ~ 100 ms
177  Căng thẳng phát hành thời gian hoạt động khi quạt hoạt  động  

吹風 動作 時 紗 拉 組 動作 時間

0 ~ 150 ms

Tài liệu chỉnh hộp máy IMS SV 82

What do you think?

Written by Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Hướng dẫn chỉnh cổng soi an ninh Xray

Hướng dẫn chỉnh cổng soi an ninh Xray

Hướng dẫn sữ dụng máy lập trình jack MG 80A 55

Hướng dẫn sữ dụng máy lập trình jack MG 80A 55