in , ,

Tài liệu máy kansai điện tử K4UT

Tài liệu máy kansai điện tử K4UT

Tài liệu máy kansai điện tử K4UT

Tài liệu máy kansai điện tử K4UT với chương chình chỉnh hộp điện tử điều chỉnh tốc độ và cài đặt chương trình thông số may may, bảng báo lỗi máy may chi tiết

Tài liệu máy kansai điện tử K4UT
Tham số Nội dung Đinh mức Mặc định Ghi chú
P99 Cài đặt ngôn ngử 0/1/2 1 0: tắt 1: Tiếng Trung Quốc 2: Tiếng Anh
P01 Tốc độ tối đa của máy 200~5500 4000 RPM  ( vòng trên phút )
P03 Chọn vị trí dừng kim 0/1 0 0: dừng kim trên
1: dừng kim dưới
P04 Tốc độ khóa mũi đầu 200~3000 1800 RPM  ( vòng trên phút )
P05 Tốc độ khóa mũi cuối 200~3001 1800 RPM  ( vòng trên phút )
P07 Số  mũi khóa đầu 0~200 0 0: không khóa,  nếu có số có nghĩa là có khóa chỉ đầu
P08 Số mũi khoái cuối 0~200 0 0: không khóa,  nếu có số có nghĩa là có khóa chỉ cuối
P09 Bắt đầu đường may chậm 0/1 1 0: tắt          1: mở
P10 Chế độ đếm 0~4 0 0: đếm bình thường, 1: tự động,
2: tự động : chế độ đếm giảm,
3: tự động đếm, đến khi dò ra giá trị PAA, động cơ sẽ tắt cần được thiết lập lại vào chế độ tăng,
4: tự động đếm, đến khi dò ra giá trị của PAA, động cơ sẽ tắt và cần được thiếp lập lại vào chế độ giảm
P16 Hiệu chỉnh độ nhạy nhấn gót 1~3000 50
P17 Hiệu chỉnh độ nhạy nâng chân vịt 0~99 0
P24 Vị trí bàn đạp khi cắt 0~1024 150
P27 Chế độ nâng chân vịt 0/1/2 1 0: tắt 1: nâng sau khi cắt, 2: luôn luôn
P30 Công tắt sức mạnh động cơ, làm giảm tốc
Khi may hàng dầy
0~31 0 0: bình thường, 1~31 thông số, số càng cao thì tốc độ giảm
nhưng sức mạnh đông cơ tăng
P32 Thời gian cục hút lại mũi hết công suất 1~500 60
P33 Tắt thời gian cục hút lại mũi mỗi chu kỳ 0~100 6
P37 Mở thời gian cục hút lại mũi mỗi chu kỳ 0~100 5 tăng lực giữ chỉ
P38 Tốc độ cắt chỉ khi may viền 1~999 120
P39 Thời gian trì hoãn hoạt động quét chỉ 1~999 160 (Chú ý: mục này cũng cắt chỉ trên máy viền)
P40 Tốc độ quét chỉ 1~9999 30 (Chú ý: mục này cũng cắt chỉ trên máy viền)
P41 Thời gian thổi 0~9999 120
P43 Chọn công năng thổi gió , quét chỉ 0~25 2 2: quét chỉ, 8: thổi gió
P45 Thời gian mở cục hút cắt chỉ mỗi chu kỳ 0~100 1
P46 Thời gian tắt cục hút cắt chỉ mỗi chu kỳ 0~100 2
P49 Tốc độ cắt chỉ 100~500 300
P50 Thời gian nâng chân vịt bật hết công suất 1~500 100
P51 Thời gian mở cục hút nâng chân vịt mỗi chu kỳ 0~100 15
P52 Thời gian hạ chân vịt 1~800 150
P53 Tắt mở nâng chân vịt 0/1 1 0 : không nâng chân vịt, 1 : nâng chân vịt
P54 Thời gian tắt cục hút nâng chân vịt mỗi chu kỳ 0~100 35
P56 Mở máy tự tìm điểm dừng chuẩn 0/1 1 0: tắt 1: mở
P57 Thời gian bảo hộ nâng chân vịt 0~600 200
P60 Test tốc độ 200~5500 4000
P62 Chế độ vận hành đặt biệt 0~4 0 0: bình thường,
1: chế độ may đơn
2: test góc
3: chế độ đếm số truyền tải
4: test motor không tải
P71 Điều chỉnh tốc độ hạ chân vịt 0~50 0 0: tắt, 2: mở, tham số càng nhỏ hạ càng nhanh
P76 Thời gian cục hút cắt chỉ bật hết công suất 1~500 60
P98 Điều chỉnh âm lượng
PA0 Khi cảm ứng đang bật, thời gian trì hoãn hạ chân vịt sau khi lấy 0~9999 0
PA1 Khi cảm ứng đang bật,thời gian trì hoãn hạ chân vịt khi có vải 0~9999 0
PA5 Hướng dẩn bằng giọng nói 0~3 0 0: giọng nói mở máy, giọng nói ấn nút, giọng nói thông số và sự cố
1: chỉ có giọng nói mở máy
2: chỉ có giọng nói ấn nút và sự cố
3: Mở tất cả
PA6 tỉ lệ tính số mũi chỉ dưới 1~100 1
PA7 Thiết lập tổng số mũi chỉ dưới 1~9999 1
PA8 Chế độ tính sô mũi kim 0~6 0 0: không đếm;
1: tự động reset khi tăng hết mức,
2: tự động reset khi giảm về số 0
3: khi tăng hết mức, máy báo lỗi ngừng chạy, reset bằng tay
4: khi giảm về 0, máy báo lỗi ngừng chạy, reset bằng tay
5: khi tăng hết mức, báo lỗi máy vẩn chạy, ngừng chạy sau khi cắt chỉ, reset bằng tay.
6: khi giảm về 0,báo lỗi máy vẫn chạy, ngừng chạy sau khi cắt chỉ, reset bằng tay
PA9 Tỉ lệ số lần đếm số lượng
PAA Thiết lập tổng số lượng
PAB Chế độ đếm số lượng 0~4 0 0: đếm tay;
1: chế độ đếm tự động – chế độ tăng dần
2: chế độ đếm tự động – chế độ giảm dần
3: tự động đếm đến trị số PAA,máy ngưng chạy, reset bằng tay – chế độ tăng dần
4: tự động đếm đến 0, máy ngưng chạy, reset bằng tay – chế độ giảm đần

Xem thêm tài liệu hướng dẫn trên kênh youtube sữa máy may kênh sbody kiến thức Tại Đây

What do you think?

Written by Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Tài liệu máy đánh bông jack K4D

Tài liệu máy trần dè jack JK 8569