in , ,

Tài liệu máy khuy jack 1790

Tài liệu máy khuy jack 1790

Tài liệu máy khuy jack 1790

Tài liệu máy khuy jack 1790 về máy khuy điện tử jack với các chương trình cài đặt máy và các chương trình mã lỗi khi cài đặt sai và cách khắc phục máy may

Tài liệu máy khuy jack 1790
Tham số Nội dung Phạm vi Mặc định
U01 Vị trí cao nhất của nâng chân vịt 0~17.0 14
U02 Vị trí chính giữa của nâng chân vịt 0~14.0 6
U03 Vị trí hạ vải nâng chân vịt 0~14.1 0
U04 Vị trí đạp của hai bàn đạp 5~95 80%
U05 Vị trí nâng chân vịt của hai bàn đạp 5~96 50%
U06 Cài đặt cụm đồng tiền sau may 0~200 35
U07 Cài đặt cụm đồng tiền khi cắt chỉ 0~200 35
U08 Cài đặt cụm đồng tiền của cài đặt điều chỉnh may dưới 0~200 60
U09 Cài đặt tốc độ mũi thứ 1 của khởi động mềm 400~4200 800
U10 Cài đặt tốc độ mũi thứ 2 của khởi động mềm 400~4200 800
U11 Cài đặt tốc độ mũi thứ 3 của khởi động mềm 400~4200 200
U12 Cài đặt tốc độ mũi thứ 4 của khởi động mềm 400~4200 3000
U13 Cài đặt tốc độ mũi thứ 5 của khởi động mềm 400~4200 4000
U14 Chọn chân vịt 1~5 1
U15 Cài đặt độ rộng chân vịt 3.0~10.0 3
U16 Cài đặt độ dài chân vịt 10.0~120.0 10
U17 Vị trí chân vịt khi bắt đầu may 2.5~110.0 2,5
U18 Kích cỡ dao 3.0~32.0 12,7
U19 Tắt mở chức năng dao chém liên tục Tắt
U20 Tắt mở chức năng dò đứt chỉ Mở
U21 Cài đặt vị trí chân vịt khi nhấn nút chuẩn bị Trên , dưới Trên
U22 Ví trí của chân vịt khi kết thúc may tuần hoàn Trên , dưới Trên
U23 Khoảng cách động tác khi bắt đầu cắt chỉ trên 0~15.0 0~15.0
U24 Khoảng cách động tác khi bắt đầu cắt chỉ dưới 0~15.0 1,5
U25 Cập nhật đơn vị số đếm 1~30 1
U26 Cài đặt hiển thị tổng số kim Hiển thị / không hiển thị
U27 Cài đặt thời gian
K01 Chọn chế độ bàn đạp có vị trí chính giữa ; Bàn đạp đơn có vị trí chính giửa Bàn đạp đôi
K02 Cho phép / khóa thay đổi cài đặt tham số Cho phép / khóa Cho phép
K03 Khóa chức năng chọn chân vịt Cho phép / khóa Cho phép
K04 Mức lựa chọn hình dạng may 12 hình dạng
K05 Dao phù hợp với lực 0~3 2
K06 Chọn loại máy 0~1 0
K07 Cài đặt tốc độ tối đa 400~4200 3600
K08 Điểu chỉnh độ bù trừ của cụm đồng tiền -30~30 0
K09 Thời gian tống ra của đồng tiền 0~20 0
K10 Dò vị trí chuẩn sau khi may Không / sau khi may / sau khi may tuần hoàn Không
K11 Xoay ngược để nâng kim ( có hiệu lực khi độ cao chân vịt cao hon 14.0) Mở / Tắt Mở
K12 Thời gian hạ của cục hút dao 25~100 35
K13 Thời gian lên của cục hút dao 5~100 15
K15 Chỉnh sửa điểm mốc motor trục Y -120~400 0
K16 Chỉnh sửa điểm mốc motor trục X -10~10 0
K17 Chỉnh sửa điểm mốc motor chân vịt -100~10 0
K18 Chức năng chọn mẫu dưới chế độ may Mở / Tắt Tắt
K19 Cắt chỉ giữa chừng khi may liên tục Cho phép / Khóa Khóa
K20 Lực của dao khi trở về 0~3 3
K21 Lực mở của dao cắt chỉ dưới khi bắt đầu may 0~15 8
K22 Tốc độ nâng chân vịt 1~3 2
K23 Tự động tắt đèn LED của màn hình khi chưa sử dụng Cho phép / Khóa Khóa
K24 Chế độ chỉnh cắt chỉ trên
K25 Chế độ chỉnh cắt chỉ dưới
K53 Dò trạng thái nhập vào
K54 Phiên bản
Lỗi Nội dung Nguyên nhân Cách giải quyết
E023 Motor nâng chân vịt không ổn định. Khi tự động may mà vẫn kiểm tra được tín hiệu cảm ứng vị trí chuẩn của chân vịt 1) Chân vịt không hạ xuống khi may tự dộng
2) Nếu chân vịt đã hạ xuống mà vẫn báo lỗi, khả năng do dây cảm ứng của chân vịt vẫn nhận được tín hiệu cảm ứng của cần gạt, điều chỉnh vị trí cảm ứng mắt dò và cần gạt mắt dò
E302 Lật đầu máy Khi vào chế độ may, báo tín hiệu đang trong tình trạng lật máy 1) Máy bị lật
2) Nếu không lật đầu máy mà báo lỗi thì do đặt cảm ứng sai vị trí hoặc đang mở chế độ lật máy, hoặc dây điện bị hư. Kiểm tra cảm ứng, dây nối và dây cảm ứng
E304 Cắt không đúng vị trí cài đặt hoặc dây cảm ứng không ổn định Sau khi cắt, vẫn kiểm tra ra tín hiệu cảm ứng về vị trí chuẩn 1) Dao không xuống, kiểm tra cục hút dao cắt hoặc dây điện nối
2) Xuống dao mà vẫn báo lỗi, do vị trí đầu dây cảm ứng không đúng, hoặc hư dây cảm ứng
E310 Mở chức năng nâng cao lại mũi Vào chức năng điều chỉnh cắt chỉ dưới, mở chức năng nâng cao lại mũi K11 và vị trí độ cao chân vịt U1 cao hơn 14mm Tắt chức năng K11 hoặc chỉnh U1 nhỏ hơn 14mm
E311 Vị trí dừng kim không đúng Trục chính không dừng ở vị trí chuẩn Điều chỉnh trục chính đến vị trí chuẩn
E489 Sai kích cỡ dao
Kích cỡ dao lơn hơn so với kích cỡ dao trong cài đặt
“Chỉ số kích cỡ dao trong U18″ lớn hơn” “kích cỡ thùa trong S02” Điều chỉnh U18 hoặc S03
E495 Sai kích cỡ chân vịt bên phải
Số mũi kim vượt quá độ rộng của chân vịt bên phải
Dữ liệu bên phải (s03+s05*s06/100+s10)>u14 tương ứng với một nửa của phạm vi độ rộng chân vịt Điều chỉnh S03, S05, S06, S10 hoặc U15
E496 Sai kích cở chân vịt bên trái
Số mũi kim vượt quá độ rộng của chân vịt bên trái
Dữ liệu bên trái (s04+s05+s11)>u14 tương ứng với một nửa của phạm vi độ rộng chân vịt S04、S05、S11或U14
Điều chỉnh S04, S05, S11 hoặc U15
E498 Sai kích cỡ độ rộng của chân vịt bên trái và bên phải
Số mũi kim vượt quá độ rộng của chân vịt bên trái và bên phải
Độ rộng của kiểu may lớn hơn so với phạm vi của chân vịt U15 s03,s05、s06、S10、S04、S05、S11或u14
Điều chỉnh S03, S05, S06, S10, S04, S05, S11 hoặc U15
E499 Sai kích cỡ độ dài bên trong chân vịt
Số mũi kim vượt quá kích thước độ dài bên trong chân vịt
Độ rộng của kiểu may lớn hơn so với phạm vi của chân vịt U15 S02、s22 、s23 、s18 、s09
Điều chỉnh S02, S22, S23, S18, S10
E503 Sai vị trí cắt chỉ trên cắt chỉ trên không tìm thấy vị trí chuẩn 1) Kiểm tra dây cảm ứng cắt chỉ trên và vị trí cảm ứng
2) Kiểm tra motor có hoạt động bình thường
E504 Sai vị trí vắt chỉ dưới Motor cắt chỉ dưới không tìm thấy vị trí chuẩn 1) Kiểm tra dây cảm ứng cắt chỉ dưới và vị trí cảm ứng
2) Kiểm tra motor có hoạt động bình thường
E505 Không tìm thấy vị trí chuẩn của chân vịt Motor chân vịt không tìm thấy vị trí chuẩn 1) Kiểm tra dây cảm ứng chân vịt và vị trí cần gạt cảm ứng
2) Kiểm tra motor có hoạt động bình thường
E506 Sai vị trí trục chính Motor trục chính không tìm thấy vị trí chuẩn 1) Kiểm tra dây điện motor trục chính đến bo xử lý
2) Kiểm tra dây diện motor trục chính đến hộp
3) Kiểm tra motor trục chính
4) Kiểm tra bo nguồn
E507 Báo lỗi trục X Motor X không tìm thấy vị trí chuẩn 1) Kiểm tra dây cảm ứng trục X và vị trí cảm ứng
2) Kiểm tra motor có hoạt động bình thường
E508 Báo lỗi trục Y Motor Y không tìm thấy vị trí chuẩn 1) Kiểm tra dây cảm ứng trục Y và vị trí cảm ứng
2) Kiểm tra motor có hoạt động bình thường
E600 Độ rộng lớn hơn độ dài kích cỡ thùa s16>s17
S16>S18
Điều chỉnh S16, S18
E735 Báo lỗi bộ điều khiển trục hính Bào lỗi bộ điều khiển trục chính 1) Kiểm tra motor trục chính
2) Kiểm tra bộ điều khiển trục chính
E741 Điện  motor chính quá tải Điện lưu motor quá tải 1) Kiểm tra dây điện motor chính U, V, W
2) Thay bộ diều khiển trục chính
E741 Điện motor chính thiếu áp Điện nguồn thiếu áp Kiểm tra giắc cắm motor hoặc điện áp nguồn thấp
E742 Điện motor chính quá áp Điện nguồn quá áp Thay bộ diều khiển trục chính
E743 Tốc độ motor nhanh hơn so với qui định trong một thời gian dài Tốc độ motor nhanh hơn so với qui định trong một thời gian dài Tham số bộ diều khiển trục chính sai hoặc hư bo nguồn, thay bộ diều khiển trục chính
E744 Motor quá tải trong một thời gian dài Pedal bão hòa hoặc motor quá tải trong một thời gian dài 1) Kiểm tra phần cơ của máy có bị bó
2) Kiểm tra Encoder và những giác cắm, kiểm tra giác cắm motor hoặc thay motor
3) Thay bộ diều khiển trục chính
E746 Dữ liệu trong EEPROM của motor nguồn bị thay đổi Dữ liệu trong EEPROM bị thay đổi 1) Cài đặt lại tham số
2) bộ diều khiển trục chínhcó vấn đề, thay bộ diều khiển trục chính
E746 Mã bộ diều khiển trục chính chính không ở trong phạm vi đã định Mã bộ diều khiển   không ở trong phạm vi đã định 1) Cài đạt lại tham số
2) Bo nguồn có vấn đề, thay bo nguồn
E747 Điện lưu V của motor nguồn quá lớn Điện lưu V quá lớn Bộ điều khiển có vấn đề, thay bộ đièu khiển
E748 Điện lưu W của motor nguồn quá lớn Điện lưu W quá lớn Bộ điều khiển có vấn đề, thay bộ đièu khiển
E749 Sai tín hiệu Encoder của motor Lỗi tín hiệu Encoder U, V, W 1) Kiểm tra giác cắm Encoder và motor
2) Hư Encoder, đổi Motor trục chính
3) Bộ điều khiển có vấn đề, thay bộ điều khiển
E801 Báo lỗi trục X Bộ điều khiển trục di chuyển kim báo lỗi 1) Kiểm tra giác cắm bộ xử lý tín hiệu và thẻ điều khiển
2) Thay bộ xử lý tín hiệu
3) Thay thẻ điều khiển
E802 Báo lỗi trục Y Báo lỗi bộ điều khiển trục Y 1) Kiểm tra giác cắm bộ xử lý tín hiệu và thẻ điều khiển
2) Thay bộ xử lý tín hiệu
3) Thay thẻ điều khiển
E803 Báo lỗi bộ điều khiển trục cắt chỉ trên Báo lỗi bộ điều khiển trục cắt chỉ trên 1) Kiểm tra giác cắm bộ xử lý tín hiệu và thẻ điều khiển
2) Thay bộ xử lý tín hiệu
3) Thay thẻ điều khiển
E804 Báo lỗi bộ điều khiển trục cắt chỉ dưới Báo lỗi bộ điều khiển trục cắt chỉ dưới 1) Kiểm tra giác cắm bộ xử lý tín hiệu và thẻ điều khiển
2) Thay bộ xử lý tín hiệu
3) Thay thẻ điều khiển
E805 Báo lỗi bộ điều khiển trục nâng chân vịt Báo lỗi bộ điều khiển trục nâng chân vịt 1) Kiểm tra giác cắm bộ xử lý tín hiệu và thẻ điều khiển
2) Thay bộ xử lý tín hiệu
3) Thay thẻ điều khiển
E806 Báo lỗi FPGA Kiểm tra FPGA thất bại Thay thẻ điều khiển
E807 Báo lỗi bộ nhớ DSP Báo lỗi bộ nhớ DSP Thay thẻ điều khiển
Lỗi ghi thông tin của PC
Bất thường khi truyền dữ liệu
Màn hình gửi dữ liệu thất bại Tắt máy, khởi động lại. Nếu vẫn báo lỗi E915 thì đổi màn hình
E916 Lỗi ghi thông tin của PLC
Bất thường khi truyền dữ liệu
Phản hồi thông tin của PLC bị sai Tắt máy, khởi động lại. Nếu máy không hoạt động mà báo lỗi E916, có nghĩa phần mềm màn hình và thẻ điều khiển không đồng bộ
E917 Khởi tạo cổng thông tin thất bại
Bất thường khi truyền dữ liệu
Lỗi màn hình khởi tạo thông tin Tắt máy, khởi động lại. Nếu vẫn báo lỗi E917 thì đổi màn hình
E919 PLC không hoạt động Không nhận được dữ liệu phản hồi từ PLC trong 1 thời gian dài Tắt máy, khởi động lại. Nếu mở máy mà báo lỗi 919, thì kiểm tra màn hình, giác cắm màn hình và thẻ điều khiển
E920 FPDA ngừng bù mũi FPDA ngừng bù mũi Thông thường xuất hiện đồng thời với báo lỗi bo điều khiển
E995 Lỗi chạy vải Không thể thực hiện được với tốc độ hiện tại và khoảng cách kim 1) Giảm tốc độ may
2) Giảm khoảng cách mũi kim
E999 Dao không về vị trí cũ
Trong thời gian quy đinh mà dao vẫn không về vị trí cũ
Bộ phận dao không tìm thấy vị trí chuẩn sau khi chém. Kiểm tra vị trí cảm ứng, dây cảm ứng và các dây điện

Tài liệu máy khuy jack 1790 và thanh khảo các tài liệu máy may khác về hướng dẫn các anh chị em và các bạn xem ở link bên dưới

Xem thêm tài liệu hướng dẫn trên kênh youtube sữa máy may kênh sbody kiến thức Tại Đây

Xem thêm các sản phẩm được bán nhiều nhất tại đây

 

What do you think?

Written by Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Tài liệu máy đánh bông jack JK 8670

Tài liệu máy đính bọ jack 1900