in

Tài liệu may máy siruba 7000

Tài liệu may máy siruba 7000
Tài liệu may máy siruba 7000

Tài liệu may máy siruba 7000

Tài liệu may máy siruba 7000 về các chương trình chỉnh máy may và các thông số bảng báo lỗi máy may điện tử mới nhất hiện nay

Tài liệu may máy siruba 7000
Tài liệu may máy siruba 7000
Mục Mô tả
Mức điện áp AC 1Φ220V ±15% , 50Hz / 60Hz
 

 

Động cơ sin 3 pha

1. Đầu vào: 500W                                       2. Cường độ hiện tại: 3A

3. Cường độ tối đa: 13A                             4. Tốc độ: 5000rpm

5. Tốc độ tối đa: 5500rpm                          6. Mô-men quay: 0.95Nm 7.Mô-men quay tối đa : 3.5Nm    8. Mã hóa: 360 nhịp / quay

 

 

Các loại động cơ

1.  Động cơ tự động AC 500W ( BLDC ) / Động cơ sin 3 pha

2.  Lỗi vị trí kim khoảng ± 3 độ 3.Giá trị của tốc độ: 200 ~ 4500rpm 4.Tốc độ tiếp tuyến 50 ~ 500rpm

Tốc độ phản hồi  

Bộ mã hóa (Nguồn A & B & Z ) & Khối cảm biến

Đặc điểm kỹ thuật của Thiết bị đầu vào và đầu ra

Mục Mô tả
 

 

 

Thiết bị đầu vào

1.  Điều khiển tốc độ

2.  Nút an toàn

3.  Hộp hoạt động

4.  Nút may

5.  Công tắc nguồn giá trị của dòng điện từ.

 

 

 

Thiết bị đầu ra

1.  Đèn LED ngoài

2.  Van điện từ nâng chân vịt

3.  Van điện từ dao cắt

4.  Van điện từ lau dọn

5.  Van điện từ may

Thông số Chức năng Phạm vi Mặc định Mô tả
 

1

Tốc độ của động cơ  

200~4500

 

4000

 

Đơn vị: rpm

 

 

 

2

 

Chế độ bắt đầu may chậm

 

 

 

A/T

 

 

 

T

A: Tự động bắt đầu may chậm khi đạp về phía trước của bàn đạp.

T: Tự động bắt đầu may chậm khi cắt chỉ xong và

bắt đầu chu kỳ may tiếp theo.

 

 

 

3

 

 

Chọn lựa tỷ số đếm

 

 

 

1-100

 

 

 

1

Thiết lập tỷ số đếm. Nó sẽ là 1 giá trị được thiết lập trong “043”. Giá trị thực sẽ là “003” x “043”.

Khi cài đặt “042” ở chế độ UTS, nhiều giá trị mặc

định được thiết lập.

Thông số Chức năng Phạm vi Mặc định Mô tả
4 Tốc độ bắt đầu may 200~4500 2000 Đơn vị: rpm
 

5

Tốc độ kết thúc may  

200~4500

 

2000

 

Đơn vị: rpm

6 Tốc độ may 200~4500 1800 Đơn vị: rpm
 

7

Tốc độ bắt đầu

chậm

 

200~3000

 

400

 

Đơn vị: rpm

 

8

Số mũi may bắt

đầu chậm

 

0~99

 

1

 

9

Tốc độ may tự động không đổi  

200~4500

 

3800

 

Đơn vị: rpm

 

 

 

10

 

 

 

Máy tự động

kết thúc may

 

 

 

Mở / tắt

 

 

 

Mở

Mở: sau chu kỳ may cuối cùng của mũi may liên tục, máy tự động kết thúc may và cắt chỉ.

Tắt: Sau chu kỳ may cuối cùng của mũi may liên

tục, việc kết thúc may và cắt chỉ sẽ không được thực hiện nếu không đạp bàn đạp về phía sau.

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Chế độ chọn

bắt đầu may

 

 

 

 

 

A/M/SU/

SD

 

 

 

 

 

 

A

A: May phân khúc.

M: Động cơ có thể điều chỉnh tốc độ và dừng hoạt động thông qua điều khiển của bàn đạp.

SU: May phân khúc trong khi động cơ dừng lại lúc kim ở trên và ngừng vài phút ở cuối mỗi chỗ nối.

Thiết lập thời gian ngừng là “027”.

SD: May phân khúc trong khi động cơ dừng lại lúc kim hạ xuống và ngừng vài phút ở cuối mỗi chỗ nối. Thiết lập thời gian ngừng là “027”.

 

 

 

 

13

 

 

Chế độ chọn lựa kết thúc may

 

 

 

 

CON/STP

 

 

 

 

CON

 

CON: sau khi kết thúc may, máy sẽ tiếp tục hoạt động nếu đạp vào bàn đạp.

STP: sau khi kết thúc may, việc bắt đầu lại phải được điều khiển bằng cách đạp bàn đạp hướng về phía trước.

 

 

14

Chọn lựa chức

năng bắt đầu

may

 

 

Mở / tắt

 

 

Mở

 

15

Cài đặt khối A để bắt đầu may  

0~15

 

3

16 Cài đặt khối B để bắt đầu may 0~15 3
17 Cài đặt may lược để

bắt đầu may

0~4 3
18 Cân bằng khối A để bắt đầu may 00~0F 0
19 Cân bằng khối B để bắt đầu may 00~0F 0
 

 

 

 

20

 

 

 

 

Chế độ chọn lựa để kết thúc may

 

 

 

 

A/SU/SD

 

 

 

 

A

 

 

A: may phân khúc

SU: may phân khúc trong khi động cơ dừng lại lúc kim ở trên và ngừng vài phút ở cuối mỗi chỗ nối. Thiêt lập thời gian ngừng là “027”.

SD: May phân khúc trong khi động cơ ngừng lúc kim ở dưới và ngừng vài phút ở cuối mỗi chỗ nối. Thiết lập thời gian ngừng là “027”.

21 Chọn chức năng kết thúc may Mở / tắt Mở
22 Cài đặt khối C cho kết thúc may 0~15 3
23 Cài đặt khối D cho kết thúc may 0~15 3
24 Cài đặt kết thúc may 0~4 2
25 Cân bằng mũi C cho kết thúc may 00~0F 0
26 Cân bằng mũi D cho kết thúc may 00~0F 0
 

27

Thiết lập thời gian ngừng khi kết thúc may.  

0~999

 

50

 

Đơn vị: ms

 

28

Thiết lập mũi may lúc bắt đầu / kết thúc may.  

Mở / tắt

 

Tắt

Mở: Chức năng vô hiệu. Tắt: Chức năng vô hiệu.
 

29

Thêm mũi may lúc bắt đầu / kết thúc may  

0~99

 

0

Khi thực hiện bắt đầu / kết thúc may lược, máy sẽ tự động thêm từ 0 ~ 99 mũi may (Lưu ý: chức năng chỉ có giá trị khi “028” cài đặt mở).
 

 

30

Thêm 1 mũi may cho khối C lúc kết thúc may  

 

Mở / tắt

 

 

Tắt

 

Mở: Khi thực hiện kết thúc may, máy sẽ tự động thêm 1 mũi may.

Tắt: Chức năng bị vô hiệu.

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

Chọn lựa chế độ cho quá trình may

 

 

 

 

A/M/SU/

SD

 

 

 

 

 

A

A: may phân khúc.

M: Động cơ có thể điều chỉnh tốc độ và ngừng lại thông qua điều khiển của bàn đạp.

SU: May phân khúc trong khi động cơ ngừng lại lúc kim ở trên và tạm dừng vài phút ở cuối mỗi chỗ nối. Thiết lập thời gian ngừng là thông số “027”.

SD: May phân khúc trong khi động cơ ngừng lại lúc kim ở dưới và tạm dừng vài phút ở cuối mỗi chỗ nối. Thiết lập thời gian ngừng là thông số “027”.

32 Chọn lựa chức năng may Mở / tắt Tắt
33 Cài đặt khối A cho quá trình may 0~99 4
34 Cài đặt may lược cho quá trình may 0~15 4
35 Cài đặt khối B cho quá trình may 00~0F 4
36 Cài đặt khối C cho quá trình may 00~0F 4
 

37

Chọn chế độ may liên tục  

A/M

 

M

A: May phân khúc

M: Động cơ có thể điều chỉnh tốc độ và ngừng lại thông qua điều khiển của bàn đạp.

 

38

Chọn lựa chức năng may liên tục  

Mở / tắt

 

Tắt

 

39

Cài đặt mũi may cho quá trình may liên tục  

0~250

 

15

Khi sử dụng chức năng P1~PF cài đặt mặc định là 15 mũi, trong khi các mũi may khác không sử dụng cần phải cài đặt là 0.
 

40

Chức năng chọn lựa lau dọn  

Mở / tắt

 

Mở

 

41

Chức năng chọn cắt  

Mở / tắt

 

Mở

 

 

 

42

 

 

 

Chọn chế độ đếm

 

 

 

NOP/UTS

 

 

 

NOP

NOP: chức năng đếm không có hiệu lực UTS: Đếm số lần cắt. Khi số lượng đếm vượt quá giới hạn, động cơ sẽ ngừng hoạt động và máy đếm phải được chỉnh

lại bằng nút A trong hộp hoạt động.

43 Cài đặt đếm 1~9999 99
44 Hiển thị số hiện tại 0~99 Hiển thị số #
45 Hiển thị tốc độ động cơ 0~4500 Hiển thị tốc độ

Lỗi 1: Bảo vệ quá tải

Mô tả︰

  • Khi động cơ điều khiển phát hiện giá trị hiện tại ≧ 20A
  • Lượng điện áp lớn hơn 470Vdc. Động cơ sẽ không hoạt động.

Lỗi 4: Bảo vệ quá tải điện áp

Mô tả: Khi máy dò phát hiện điện áp đạt tối đa, động cơ sẽ không khởi động

Lỗi  7: Đo mô men

Mô tả: Động cơ bị khóa do phụ tùng bị thiệt hại hoặc nguyên nhân không kiểm soát được.

Lỗi 8: Lỗi truyền tải của hộp hoạt động

Mô tả: Giao diện truyền tải của hộp hoạt động bất thường.

Lỗi 20 – Hộp điều khiển vượt quá nhiệt độ cho phép

Mô tả: Nhiệt độ bên trong hộp điều khiển quá cao.

Lỗi 21- Mã hóa động cơ bất thường

Mô tả: Nếu tín hiệu mã hóa động cơ bị ngắt hoặc bị hư hại, nó sẽ khiến cho cảm biến MCU bất thường. Kết quả là động cơ sẽ không khởi động được.

Lỗi 23 – Nút đảo mũi bất thường

Mô tả: Nút đảo mũi bất thường.

Các anh chị và các bạn cần xem thêm tài liệu cách chỉnh máy và tài liệu trên kênh youtube

What do you think?

Written by Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Tài liệu thùa khuy mắt phụng zoje

Tài liệu máy 1 kim jack A5e

Tài liệu máy 1 kim jack A5E